Hardsoft - Profesjonalne Wdrożenia Systemów Komputerowych ©

Alarmy

swiat

System sygnalizacji włamania i napadu to zespół urządzeń, który ma na celu wykrycie i zasygnalizowanie próby wtargnięcia do obiektu czy też naruszenie terenu zewnętrznego.Jakie są podstawowe elementy systemu sygnalizacji włamania?

swiat
Podstawowymi elementami każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu są: centrala alarmowa wraz z akumulatorem stanowiącym rezerwowe źródło zasilania, urządzenia wykrywające zagrożenia (np. czujniki, przyciski napadowe) oraz elementy wykonawcze służące do powiadamiania o zaistniałym alarmie czy innym zdarzeniu (np. sygnalizatory, dialer telefoniczny, nadajnik radiowy).


czujka

Jakie są koszty montażu systemu alarmowego?
Wartość prac będzie uzależniona zawsze od wielkości systemu, ilości elementów, a także typów, które będą zastosowane..